Lunde skole

Fakta

  • STED: Søgne
  • STØRRELSE: 1620 m2 BRA
  • STATUS: Ferdigstilt august 2017

  • OPPDRAGSGIVER:
    Søgne kommune

Utvidelse av Lunde skole. Ny undervisningsfløy i 3 etasjer.

 

Foto: Nils Petter Dale

Amtedal & Hansen Arkitektkontor AS
Lømslandsvei 23 | 4614 Kristiansand
tel 38 14 01 50 | post@ah-ark.no

Design/CMS: Tress Design AS

^